Утасны жагсаалт

 

 

Албан тушаалын нэр

                                               

 

                                                   Албан тушаал

                          Утасны

                        жагсаалт

Захиргаа, удирдлагын алба

1 О.Мягмарсүрэн Хэлтсийн дарга 88104141
2 Ё.Нарантуяа ЗУА-ны дарга, Хяналт шинжилгээ-үнэлгээ, ХЭУБ 88103412
3 С.Энхсайхан Нягтлан бодогч 88950000
4 Б.Энхцэцэг Хүний нөөц, төлөвлөлт, тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 88992778
5 У.Нарангаравуу Сурталчилгаа, мэдээллийн технологи, байгууллагын эд хөрөнгийн бүртгэл, хяналт хариуцсан мэргэжилтэн 99096583
6 Д.Батцэрэн Архив, албан хэрэг хөтлөлт, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн 99222605
7 Ц.Пүрэвхүү Жолооч 99881228
8 Б.Амарсанаа Гэрээт ажилтан 99108385

Гэр бүлийн хөгжлийн алба

1 Д.Ангараг

Ахлах мэргэжилтэн/

Албаны тайлан, төлөвлөгөө, бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт

99963311
2  Л.Дарханмягмар Төсөл хөтөлбөр, судалгаа мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн  7777-7373
3 М.Одончимэг Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих, үйлчилгээний зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн 96557989
4 Г.Болорцэцэг Урьдчилан сэргийлэх, сургалт нөлөөллийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 88098911
5  З.Мөнхзул Гэр бүлийн боловсрол, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаа, судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн 99238008

Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын алба

1 Г.Энхжаргал

Ахлах мэргэжилтэн/

Албаны тайлан, төлөвлөгөө, бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт

89893773
2 С.Баярбилэг Зорилтот бүлийн эрсдэлт нөхцөл дэх хүүхдийн эрх, хамгаалал, хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо хариуцсан мэргэжилтэн 86161668
3 Ч.Чингүн Хүүхдийн асран хамгаалал, халамж асрамжийн төвийн хүүхдийн эрх, хамгааллын асуудал, хамтарсан багийн үйл ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн 91448088
4 Г.Мөнхзул Хүүхэд хамгааллын асуудал, үрчлэлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 99082536
5 С.Энхжавхлан Хүүхдийн хөгжил, оролцооны асуудал, төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн 99516171
       
6 Х.Саранчулуун Нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн үйлчилгээ хариуцсан ажилтан 88127821
7 Б.Одончимэг 88049073
     
8 З.Болорцэцэг 88809610

Залуучуудын хөгжлийн алба

1 Б.Азжаргал Ахлах мэргэжилтэн /Албаны тайлан, төлөвлөгөө, бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт 90114443
2 Д.Саранцэцэг Төсөл, хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн 99225852
3 Ц.Наран-Эрдэнэ Зорилтот бүлгийн залуучуудын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 88005887
4 И.Сарангэрэл Сургалт, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн 80003067
5 Ш.Ган-Эрдэнэ Залуучуудын хөгжих орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 91928118
6 Б.Хосбаяр Оролцоо, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн 99984329