Хамтын ажиллагаа

 1. Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар;
 2. Нийслэлийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар;
 3. Цагдаагийн Ерөнхий газрын Гэрч хохирогчийг хамгаалах хэлтэс;
 4. Хүүхдийн тусламжийн утас 108;
 5. Гэр бүлийн хүчирхийллийн дуудлага, мэдээлэл хүлээн авах 107;
 6. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв;
 7. Хан-Уул дүүрэг:
   • Засаг даргын Тамгын газар;
   • Боловсролын хэлтэс;
   • Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс;
   • Нийгмийн бодлогын хэлтэс;
   • Цагдаагийн-1, 2 дугаар хэлтэс;
   • Хан-Уул дүүргийн иргэний хэргийн шүүх;
   • Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн шүүх;
   • Хан-Уул дүүргийн прокурорын газар;
 1. Төрийн бус байгууллагууд:
   • Амин хүүхдүүд;
   • Альфа коммунитис;
 1. Олон улсын байгууллагууд
   • Нэгдсэн үндэсний байгууллага – Хүн амын сан;
   • Дэлхийн зөн ОУБ;
   • Гүүд Нэйборс ОУТББ;
 1. Хувийн байгууллага
   • Номин даатгал;
   • Монгол даатгал;