Танилцуулга

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ГЭР БҮЛ ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН
ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС
Хан-Уул дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэс нь Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжил, хамгааллын чиглэлээр батлагдсан хууль тогтоомж, дүрэм журам, нийслэл, дүүргийн Засаг даргын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, тухайн жилийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан заалтуудын хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг бүхий төрийн үйлчилгээний байгууллага юм.
Тус хэлтэс нь анх 2013 онд 10 албан хаагчтайгаар үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байсан. Дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн А/374 дүгээр захирамжаар 28 хүний бүтэц орон тоотой, хэлтсийн дэргэд Нэг цэгийн үйлчилгээний төв, Сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх төв, Залуучуудын хөгжлийн төв гэсэн 3 төвтэйгээр үйл ажиллагаа тасралтгүй явуулж байна.
АЛСЫН ХАРАА
Үндэсний соёл, уламжлал, ёс заншил болон орчин үеийн дэвшилтэт онол, арга зүй, туршлагыг гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, хэрэгжүүлэлттэй оновчтой уялдуулсан мэргэжлийн байгууллага болон хөгжинө.
—————–000—————-