Утасны жагсаалт

О.Мягмарсүрэн

О.Мягмарсүрэн

ХУД-ийн Гэр бүл хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн дарга

7777-7373
maryamhenno@gmail.com

Дотоод ажил, тогтоол шийдвэрийн биелэлт, хяналт үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Б.Энхцэцэг 7777-7373khanuul_child@fcy.gov.mn
Нягтлан бодогчБ.Батдорж7777-7373khanuul_child@fcy.gov.mn
Ээлжийн нийгмийн ажилтанБ.Одончимэг 7777-7373khanuul_child@fcy.gov.mn
Гэр бүл хүүхэд, залуучуудын хамгааллын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэнТ.Тайванбаатар 7777-7373khanuul_child@fcy.gov.mn
Хүүхэд хамгааллын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн З.Баасандорж7777-7373khanuul_child@fcy.gov.mn
Гэр бүлийн сургалт, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн М.Одончимэг 7777-7373khanuul_child@fcy.gov.mn
Сэтгэл зүйч -Хүүхдийн эрхийн улсын байцаагчЁ.Нарантуяа 7777-7373khanuul_child@fcy.gov.mn
Хамгаалах байрны ээлжийн нийгмийн ажилтан Х.Саранчулуун 7777-7373khanuul_child@fcy.gov.mn
Гэр бүл хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэнА.Отгон-Эрдэнэ7777-7373khanuul_child@fcy.gov.mn
Гэр бүл, хүүхдийн боловсролын асуудал хариуцсан мэргэжилтэнД.Шинэ-Од7777-7373khanuul_child@fcy.gov.mn
Залуучуудын хөгжлийн төвийн ЗохицуулагчХ.Номин7777-7373khanuul_child@fcy.gov.mn
Залуучуудын хөгжлийн төвийн нийгмийн ажилтан Ч.Ерөөлт7777-7373khanuul_child@fcy.gov.mn
Залуучуудын хөгжлийн төвийн Амьдрах ухааны багш Г.Мөнхзул7777-7373khanuul_child@fcy.gov.mn
Залуучуудын хөгжил оролцоо хариуцсан мэргэжилтэн Б.Байгалмаа7777-7373khanuul_child@fcy.gov.mn
НяравЛ.Дарханмягмар7777-7373khanuul_child@fcy.gov.mn
Залуучуудын нөлөөлөл хариуцсан мэргэжилтэнБ.Төмөр-Очир7777-7373khanuul_child@fcy.gov.mn
Хүүхдийн оролцоо хариуцсан мэргэжилтэн О.Солонго7777-7373khanuul_child@fcy.gov.mn
Хүүхдийн сургалт нөлөлөл хариуцсан мэргэжилтэн Б.Мэндсайхан7777-7373khanuul_child@fcy.gov.mn