Иргэд хүлээн авах уулзалтын хуваарь

 • Даваа
 • Мягмар
 • Лхагва
 • Пүрэв
 • Баасан
 • Иргэд хүлээн авах, уулзалт, зөвөлгөө өгөх
 • Иргэд хүлээн авах, уулзалт, зөвөлгөө өгөх
 • Иргэд хүлээн авах, уулзалт, зөвөлгөө өгөх
 • Иргэд хүлээн авах, уулзалт, зөвөлгөө өгөх
 • Дотоод ажил
 • 08:30-12:30
  13:30-17:30
 • 08:30-12:30
  13:30-17:30
 • 08:30-12:30
  13:30-17:30
 • 08:30-12:30
  13:30-17:30
 • 08:00-12:00