Түүхэн товчоо

Хан-Уул дүүргийн Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэс /хуучнаар Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн төв/ нь Хан-Уул дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн 2013 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/25 дугаар тогтоолоор 10 хүний  тоотой. “Хүүхэд, гэр бүл хөгжлийн тв” нэртэйгээр байгууллагдсан.

Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн А/823 дугаар захирамжаар Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэс болон өргөжин 24 хүний бүтэцтэй дэргэдээ 3 төвтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Хүүхэд, залуучууд гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын  хууль тогтоомж, Нийслэлийн, Дүүргийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, чиг үүрэг бүхий төрийн үйлчилгээний орон нутгийн байгууллага юм.