Асран хамгаалал тогтоох

 1. Асран хамгаалалд авах иргэний өргөдөл /Дүүргийн Засаг даргад хандсан/
 2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 3. Хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар
 4. Асран хамгаалалд очих хүүхдийн эцэг эх нь нас барсан бол нас барсны гэрчилгээний хуулбар /Эцэг эх нь сэтгэцийн өвчтэй, ял эдэлж байгаа бол түүнийг нотлох эмнэлэгийн дүгнэлт, шүүхийн шийтгэвэр /
 5. Тухайн хороонд оршин суудаг нь үнэн тодорхойлолт
 6. Ял шийтгэлгүй бичиг
 7. Хорооны нийгмийн ажилтаны нөхцөл байдлын үнэлгээ
 8. Хамтарсан багийн хурлын шийдвэр
 9. Цээж зураг /Асран хамгаалалд авах иргэн, асран хамгаалалд очих хүүхдийн/

Сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх

Т а өөртөө итгэлтэй юу?

Энэхүү тестийг Энэтхэгийн сэтгэлзүйч дк. Раж Персуадын номоос авсан болно.

Доорх асуултанд ТИЙМ эсвэл ҮГҮЙ гэж хаиулаарай.

 1. Найз нар маань надад сайн, учир нь тэд бүгдтэй дотно байдаг.
 2. Ямар нэгэн зүйл хийх ёстой бол тэр дороо эхэлдэг.
 3. Танилцхыг хүсэж буй хүмүүс минь намайг анзаартал хүлээх хэрэгтэй гэж боддог.
 4. Ямар нэгэн зүйл хийж байгаад дутуу орхидоггүй.
 5. ихэнхдээ юу ч бодолгүй, судалж үзэлгүйгээр хэцүү ажил дааж авдаг.
 6. ямар нэг бүтэлгүйтэл намайг зоригжуулдаг. Амжилтанд хүрэхийн тулд илүү их хүч чадал гарагхад хүргэдэг.
 7. Хийх зүйлсээ хийж чадах болон чадахгүй гэж хоёр ангилдаг.
 8. Дургүй зүйлээ ч дутуу орхидоггүй. Заавал дуусгадаг.
 9. Дагаж мөрдөх боломжгүйг мэдсээр байж төлөвлөгөө гаргадаг.
 10. Ямар ч зүйлийг ихэнхдээ яг цагт нь эхэлдэг.

Дүгнэлт: 8 буюу түүнээс илүү их ҮГҮЙ бол: та яагаад эргэн тойрныхондоо нөлөөтэйг харуулдаг. Гэвч танд ч бас өөрийн гэсэн бэрхшээл бий. Та амьдралаа их хөдөлмөрлөж, чадлаа шавхан байж нөлөөгөө нэмэгдүүлэхийг хүсдэг. Гэвч амьдралд юу болохыг урьдчилан таамаглах аргагүй юм.

5-7 ҮГҮЙ бол: та зорилгодоо хүрч чадна гэдэгтээ итгэлтэй байдаг. Мөн танд тохиолдох бүхий л саад бэрхшээлийн ихэнхийг давж чадна гэж үздэг. Харин нөхцөл байдал таны бодсончлон болоогүй үед маш их шантардаг. Танд хараахан нээж амжаагүй байгаа зарим чадвар байгаад итгэх ёстой.

3-5 ҮГҮЙ бол: таны байдал тийм ч мх гялалзсан биш ч, басхүү муугүй ээ. Амьдралаа өөрчлөх гэж оролдохдоо гаргасан амжилт, уналт тань хэиэрхий их нөлөөлсөн бололтой. Та амжилтаасаа илүү бүтэлгүйтлээ боддог. Энэ нь таны ирээдүйн талаархи төсөөллийг гутранги болгодог. Оролдлого тань амжилтгүй болсон ч бүү бууж өгөөрэй.

0-2 ҮГҮЙ бол: та өөрийн нөхцөл байдалдаа өчүүхэн төдий ч өөрчлөлт хийхийг хүсдэггүй. Шинэ найз нөхөдтэй болохоос ч зайлсхийдэг. Учир нь та өөртөө итгэлгүй бөгөөд айдас зовнилынхоо боол болжээ.

ХҮҮХЭД ХАРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ САНХҮҮГИЙН тТАЙЛАН ӨГӨХД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

1. Ирцийн бүртгэл

2. Сургууль цэцэрлэгт хамрагдаагүй гэсэн бичиг

3. РДугаар тулгалт

4.2-5 насны хүүхэд

5.Зарлагын баримт

6. Товч тайлан /Санхүүгийн /

Асрам халамжийн газарт өгөх бүрдүүлэх материал

Асрамж халамжийн төвд хүүхэд өгөхөд дараах материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

 1. Дүүргийн Засаг даргад хандсан өргөдөл . /Хагас болон бүтэн өнчин хүүхдийг асран хамгаалж байгаа ах дүү төрөл садан /
 2. Хамтарсан багийн нөхцөл байдлын үнэлгээ, хурлын шийдвэр
 3. Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, эрүүл мэндийн дэвтэр эх хувиараа
 4. Эцэг эх нь нас барсан бол нас барсны гэрчилгээ, сэтгэцийн өвчтэй, ял шийтгэл эдэлж байгаа бол эмчийн дүгнэлт, шүүхийн шийтгэвэрийг эх хувиар нь
 5. Өргөдөл гаргасан ах дүү төрөл садангийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
 6. Хувийн хэрэг /Сургуулийн/
 7. Эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулсан, шинжилгээний хариу /Асрамж халамжийн төвд өгөхөөс 7 хоногийн өмнө эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулж шинжилгээг хийлгэсэн байна./
 8. Дүүргийн Засаг даргын захирамж

Хүүхэд, эцэг эхэд сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх

Сэтгэл зүйн зөвлөгөөний үндсэн ойлголт

Зөвлөгч гэж хэн бэ?

Сэтгэл зүйн зөвлөгөөний үе шат

Үйлчүүлэгчтэй сэтгэл зүйн холбоог хэрхэн тогтоох вэ?

зөвлөгөө өгөх үндсэн зарчим

 1. 1. Зөвлөгөө өгөх арга зүй Т.Амаржаргал доктор Ph.D
 2. 2. ОУНАХ-ны тодорхойлолт   Нийгмийн ажил нь нийгмийн өөрчлөлтийг дэмжиж, хүмүүсийн харилцаан дахь бэрхшээлтэй асуудлыг шийдвэрлэх, хүмүүсийн сайн сайхан байдлын төлөө тэднийг чадваржуулах, эрх чөлөө боломжийг хангах мэрэгжлийн үйл ажиллагаа юм.
 3. 3. ОУНАХ-ны тодорхойлолт Нийгмийн ажлын үйлчилгээ нь хүний зан байдал, нийгмийн тогтолцооны онолуудад тулгуурлан хүн орчинтойгоо харилцах харилцаанд нөлөөлж хэрэгжинэ.  Хүний эрх, нийгмийн шударга ѐсны зарчмууд нь нийгмийн ажлын тулгуур зарчмууд болно. 
 4. 4. Зөвөлгөө  Зөвөлгөөний зорилго нь үйлчлүүлэгч өөрийн нөхцөл байдлаа ойлгох, тодруулах, асуудлаа зохицуулах, бэрхшээлийг давах, шаардлагатай үед нөхцөл байдлаа өөрчлөхөд туслах явдал мөн.
 5. 5. Зөвөлгөө авахаар хүмүүс ханддаг асуудлууд:           Хүмүүс хоорондын харилцааны асуудал Хэн нэгнээ алдсан үед гашуудлаа тайлах, бэрхшээлийг давах Хүмүүстэй харилцах Архи мансууруулах бодист донтох, хэтрүүлэн хэрэглэх Цочрол, стресст орох Ажил мэрэгжлийн холбоотой асуудал Хүнд дээрэлхүүлэх, дарамтлуулж доромжлуулах Өөрийгөө таних Амьдралын зорилгоо тодорхойлох Осол гэмтэлд өртөх, эсвэл өвчнөөс үүссэн бэрхшээлийг давж гарах
 6. 6. Зөвлөгөө нь үйлчлүүлэгчийн одоо болон ирээдүй рүү илүү чиглэдэг.  Зөвлөгөө нь гол төлөв богино хугацааны тусламж үзүүлдэг.  Зөвлөгөө нь бие хүн ба орчны харилцан үйлдэлд үүсч байгаа асуудалд чиглэдэг.  Зөвлөгөө өгөхөд бие хүний үнэт зүйлсээс хазайж зөвлөгчийн оролцоо голчилдог.  Зөвлөгөө нь үйлчлүүлэгчийн бие хүний хөгжил ба зан байдлыг өөрчлөхөд чиглэдэг 
 7. 7. Зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагааг илүү үр дүнтэй болгодог ерөнхий зарчмууд:    Хоѐр адилхан асуудалтай үйлчлүүлэгч ба зөвлөгөө өгөх нөхцөл байдал гэж байдаггүй. Хүмүүсийн асуудал гаднаасаа адил төстэй мэт боловч үүсэж, хөгжиж, хүмүүсийн амьдралд оршин байгаагаараа дахин давтагдашгүй өвөрмөц байдаг. Зөвлөгөө өгөх явцад үйлчлүүлэгч болон зөвлөгч өөрсдийн харилцаагаа байнга өөрчилж байдаг бөгөөд зөвлөгөөний хувьд үе шаттай нөхцөл байдал байдаггүй.
 8. 8. Зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагааг илүү үр дүнтэй болгодог ерөнхий зарчмууд: Хувийн асуудалдаа хамгийн сайн дүгнэлт хийх хүн нь үйлчлүүлэгч байдаг учраас зөвлөгөө өгөх явцдаа үйлчлүүлэгчид асуудлаа бие даан шийдвэрлэх, хариуцлагыг өөртөө үүрэхэд туславал зохино.  Үйлчлүүлэгч өөрийн асуудлаа хэрхэн авч үзэж, хандаж байгаа нь зөвлөгч түүний тухай хэрхэн ойлгож төсөөлснөөс илүү чухал байдаг. 
 9. 9. Зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагааг илүү үр дүнтэй болгодог ерөнхий зарчмууд:    Зөвлөгөө өгөх үйл явцад үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлын мэдрэмж зөвлөгчийн шаардлагаас илүү чухал. Үйлчлүүлэгчийн сэтгэлийн хөдөлгөөний байдлыг анхаарахгүй бол зөвлөгөөний зорилгод хүрэхэд хүндрэлтэй. Үйлчлүүлэгчид туслахын тулд зөвлөгч өөрийн хувь хүний болон мэргэжлийн бүхий л боломжоо гаргах ѐстой бөгөөд гэхдээ тодорхой тохиолдолд хэн нэг хүн, түүний амьдрал, асуудал хүндрэлийн өмнө бүрэн хариуцлага хүлээж чадахгүй гэдгээ мартаж болохгүй.
 10. 10. Зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагааг илүү үр дүнтэй болгодог ерөнхий зарчмууд:    Зөвлөгөөний уулзалт бүрээс шууд эерэг үр дүн хүлээх боломжгүй. Гайхалтай үр дүн гэнэт эсрэгээр өөрчлөгдөж болох бөгөөд өөрийгөө өөрчлөх нь хүнээс маш их хүч, эрсдэл шаарддаг. Туршлагатай зөвлөгч өөрийн мэргэжлийн түвшин, хувийн алдаа дутагдлаа мэддэг төдийгүй үйлчлүүлэгчийн тусын тулд ажиллах ѐс зүйн зарчмыг баримтлахаа мэддэг.
 11. 11. Зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагааг илүү үр дүнтэй болгодог ерөнхий зарчмууд: Асуудал бүрийн хандлага, агуулгыг олохын тулд онолын янз бүрийн чиглэлээр ажиллаж болох бөгөөд гэхдээ төгс төгөлдөр онолын чиг хандлага гэж байхгүй, байж ч болохгүй юм.  Хүний мөн чанарын хувьд хоѐрдмол байдалтай, зарчмын хувьд шийдэгддэггүй асуудлууд байдаг. Ийм тохиолдолд зөвлөгч нь үйлчлүүлэгчид нөхцөл байдлаас зайлсхийх аргагүй, үүнтэйгээ эвлэрэхийг ойлгуулах ѐстой.  Үр дүнтэй зөвлөгөө- Энэ бол үйлчлүүлэгчийн өмнөөс бус, харин үйлчлүүлэгчтэй хамтран ажиллах үйл явц юм.  
 12. 12. Зөвлөгөө өгөх 1. Зөвлөгөө өгөх зорилго тодорхойлох  Сайн зөвлөгч: Үйлчлүүлэгч тодорхой зорилгод өөрсдөө хүрэхэд нь туслахыг эрмэлзэх  Муу зөвлөгч: Үйлчлүүлэгчийн сонирхолыг үгүйсгэн өөрийн зорилгыг хүчээр тулгах
 13. 13. Зөвлөгөө өгөх 2. Үйлчлүүлэгчид санал болгож буй зөвлөгөөний стратеги  Сайн зөвлөгч: Үйлчлүүлэгчид зан байдлын олон янзын аргыг санал болгож зайлшгүй тохиолдолд үйлчлүүлэгч хийх ѐстой тодорхой үйлдлийг нэрлэдэг  Муу зөвлөгч:Үйлчлүүлэгчид зан байдлын олон янзын аргыг зөвхөн санал болгож үйлчлүүлэгч хүссэн ч тодорхой зөвлөгөө өгөхөөс бараг татгалздаг.
 14. 14. Зөвлөгөө өгөх 3. Зөвлөгөөний үеийн хүртэхүй  Сайн зөвлөгч: Асуудлыг авч үзэх аливаа үзэл бодлыг зөв гэж хүлээн зөвшөөрч ойлгох түүний дагуу үйл ажиллагаа явуулах чадвартай.  Муу зөвлөгч: Нэг л үзэл бодлоор өөрийн сэргэлгээг хязгаарлаж бусад үзэл бодлыг ойлгож хүлээн зөвшөөрөх чадваргүй
 15. 15. Зөвлөгөө өгөх 4. Үйлчлүүлэгчийн байдлыг тайлбарлах онол сэтгэл зүйн чиглэл  Сайн зөвлөгч: Янз бүрийн онолыг ойлгож хүлээн зөвшөөрч ажилладаг сэтгэц заслын олон альтернатив хандлагын ач холбогдолыг өндөр үнэлж чаддаг  Муу зөвлөгч: Зөвхөн нэг л онол сэтгэц заслын хандлагын хүрээнд ажиллаж чаддаг бусад арга хандлагыг буруу гэж үздэг
 16. 16. Зөвлөгөө өгөх 5. Өөрийн боломж ,хязгаарыг ухамсарлах  Сайн зөвлөгч:Өөрийн туршлагыг бусад сэтгэл зүйч зөвлөгчтэй хуваалцаж тэдний ажлын туршлагыг хэрэглэхэд бэлэн байдаг.  Муу зөвлөгч: Өөрийн боломж хязгаарыг ухамсарлахгүйгээр үйлддэг. Мэргэжлийн туршлага нууцаа бусадтай хуваалцах дургүй тэдний туршлагыг өөрийн ажилд ашигладаггүй.  
 17. 17. Зөвлөгөө өгөх    6. Үйлчлүүлэгч бие хүнд түүний шийдэх асуудалд итгэж харьцах Сайн зөвлөгч:Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ба хүсэл зоригийн дагуу ажиллаж, түүний итгэл үнэмшилтэй зөрчсөн асуудал тавих ѐсгүй. Муу зөвлөгч:Үйлчлүүлэгчийн амин хувийн асуудалд шууд хамаарахгүй сэдвийг голлон анхаарах. Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл хөдөлгөх асуудлыг хөндөхгүй байсан нь дээр.
 18. 18. Зөвлөгөө өгөх 7. Үйлчлүүлэгчийн үйл байдалд болон зөвлөгөө өгөх нөхцөл байдлыг харгалзах  Сайн зөвлөгч: Зөвлөгөө өгөх үед болон шийдэх асуудал нөхцөл байдалд уян хатан харгалзах чадвартай.  Муу зөвлөгч: Зөвлөгч тохирох хариу үйлдлийг сонгож чадахгүй эсвэл түүнд нэг л янзын уян хатан бус байдлаар хариулдаг.
 19. 19. Зөвлөгөө өгөх 8. Үйлчлүүлэгч бие хүний эрхэм чанарыг хүндэтгэх  Сайн зөвлөгч:Үйлчлүүлэгчийг хүндэлж харьцдаг.  Муу зөвлөгч: Үйлчлүүлэгчийг хүндэлдэггүй ба дорд үзсэн өнгө аясаар харилцдаг. 
 20. 20. Зөвлөгөө өгөх 9. Зөвлөгөөний нууцлалыг хадгалах  Сайн зөвлөгч:Үйлчлүүлэгч хүнд хамаатай бүх зүйл, амьдралын шийдвэрлэх асуудлыг чандлан нууцалж хэрэв хэн нэгэнд түүний тухай ямар нэг зүйл хэлэх шаардлага гарвал түүнээс зөвшөөрөл авах.  Муу зөвлөгч:Үйлчлүүлэгчийн зөвшөөрөлгүйгээр түүний хувийн асуудлыг бусад хүмүүстэй хэлэлцэх 
 21. 21. Зөвөлгөө өгөхөд шаардлагатай ур чадварууд: Үйлчлүүлэгчийн дотоод ертөнцөд нэвтрэн орох чадвар  Ил тод байх  Үйлчлүүлэгчид анхаарал халамж тавьж байгаагаа дохио зангаа, нүүрний хөдөлгөөнөөр илэрхийлэх  Үйлчлүүлэгчийн асуудлыг шийдвэрлэхийг үнэн сэтгэлээсээ хүсч байгаа эерэг харилцаа 
 22. 22. Зөвөлгөө өгөхөд шаардлагатай ур чадварууд: Үйлчлүүлэгчийн зан байдал, ѐс зүйг хүндэтгэх  Үйлчлүүлэгчид өөрийн зөвөлгөөг тулгахгүй байх ба сургамжлахаас татгалзах  Үйлчлүүлэгчийн нөөц боломж, өөрийн асуудлаа шийдвэрлэх чадвар болоцоонд итгэх 
 23. 23. Зөвөлгөө өгөхөд шаардлагатай ур чадварууд: Үйлчлүүлэгчийг сэтгэлийн шаналалаас ангижруулах төдийгүй эрс эргэлт гаргахад түүнийг чиглүүлэх  Зохистой зайг барьж харьцах чадвар  Үйлчлүүлэгчид өөртөө итгэлтэй байх, өөрийгөө дахин өөрчлөх шийдвэр төгс байх үзлийг суулгах  
 24. 24. Зөвлөгч бие хүнд тавигдах шаардлага АНУ-ын мэргэжлийн үндэсний холбооноос дараах бие хүний мөн чанаруудыг гаргаж ирсэн.  Хүмүүст сонирхлоо илэрхийлж чаддаг, тэдэнтэй харьцахдаа тэвчээртэй байх  Бусад хүмүүсийн зан байдал ба нөхцөл байдалд мэдрэмжтэй байх
 25. 25. Зөвлөгч бие хүнд тавигдах шаардлага Сэтгэлийн хөдөлгөөн тогтвортой, анхаарлын төвлөрөлт сайн байх  Бусдын итгэл найдварыг хүлээх чадвартай байх.  Бусад хүмүүсийг хүндэтгэх 
 26. 26. Сайн зөвлөгчид тавигдах үндсэн шаардлагууд Өөрийнхөөрөө байх  Энэ шинж чанар ямар нэг хэмжээгээр бие хүний нэлээд олон мөн чанарыг ерөнхийлөн дүгнэдэг.  Юуны түрүүнд үйлчлүүлэгчид үнэн сэтгэлээсээ хандахыг авч үзнэ. 
 27. 27. Сайн зөвлөгчид тавигдах үндсэн шаардлагууд Нээлттэй байх Нээлттэй байх гэдэг нь энд бусад хүмүүсийн өмнө нээлттэй байх гэсэн утгаар бус харин хүртэхүй болон мэдрэмждээ үнэнч байх гэсэн үг юм.  Нийгмийн зүгээс биднийг өөрсдийн мэдрэмжээ ялангуяа сөрөг мэдрэмжээ хаяхыг сургадаг. Жишээ нь хүүхдэд дуугай бай, том эсвэл эрэгтэй хүүхэд уйлдаггүй юм, томчууд хэн нэгэндээ битгий уйл эсвэл битгий сэтгэлээр уна гэж хэлдэг.  Хүмүүсийн эдгээр үгс сэтгэлийн дарамт, уйтгар гуниг, айдас, уур уцаараа нууцлахад хүргэдэг.  Зөвлөгч өөрийн болон бусдын сэтгэл хөдлөлийн эерэг ба сөрөг бүх хариу үйлдэлд тэвчээртэй хандсанаар үйлчлүүлэгчид эерэгээр нөлөөлдөг.  
 28. 28. Сайн зөвлөгчид тавигдах үндсэн шаардлагууд Өөрийгөө танин мэдэж хөгжүүлэх  Өөрийгөө танин мэдэхээ хязгаарлах нь эрх чөлөөгөө хязгаарласан хэрэг бөгөөд өөрийгөө гүн гүнзгий танин мэдэх нь амьдралдаа сонголт хийх боломжийг ихэсгэдэг.  Зөвлөгч өөрийгөө хэр их мэдэж байна тэр хэмжээгээр өөрийн үйлчлүүлэгчээ ойлгохын зэрэгцээ үйлчлүүлэгчээ хэр их мэдэрч чадаж байна тэр хэмжээгээр өөрийгөө ойлгож байдаг.  Өөртөө маш бодитойгоор хандах нь чухал. 
 29. 29. Сайн зөвлөгчид тавигдах үндсэн шаардлагууд Өөрийн хүчээ мэдрэх ба өөртэйгээ адилтгаж үзэх  Зөвлөгч өөрийгөө хэн гэдгээ, хэн болж болохоо, амьдралаас юу хүсч байгаагаа түүнд юу илүү чухал байгааг мэдэх ѐстой.  Зөвлөгч өөрийн үнэ цэнээ шалгах түүнийгээ мэдрэх асуултуудыг амьдралынхаа турш тавьж хариултыг нь амьдралаасаа олж авч байдаг.  Мэргэжлийн ажил дээр эсвэл өөрийн хувийн амьдралдаа ч зөвлөгч бусад хүмүүст итгэл найдвар төрүүлэх төдий биш харин үзэл бодлоо удирдан үйл ажиллагаагаа явуулах ѐстой болдог.  Энэ нь түүнийг бие хүмүүсийн хоорондын харилцаанд өөрийгөө хүчтэй байгаагаа мэдрэх боломж олгодог. 
 30. 30. Сайн зөвлөгчид тавигдах үндсэн шаардлагууд Тодорхойгүй байдалд хүлээцтэй хандах  Бүтэц зохион байгуулалтгүй, тодорхойгүй нөхцөл байдалд олон хүмүүс тохь тухгүй байгаагаа мэдэрдэг.  Гэхдээ бие хүнийг төлөвшүүлэхэд нөлөөлж болох урьдчилсан нөхцөл байдлуудын нэг нь өөрийн гэсэн дадлага туршлагатай үйлчлүүлэгчтэй түүний хувьд танихгүй шинэ газар уулзалт явуулах байдаг.  Харин зөвлөгч өөрөө тухайн тодорхой биш нөхцөл байдалд өөртөө итгэлтэй байх нь чухал. 
 31. 31. Сайн зөвлөгчид тавигдах үндсэн шаардлагууд  Хариуцлага хүлээх  Зөвлөгөөний явцад янз бүрийн асуудал үүсч болно. Эдгээр нөхцөл байдалд зөвлөгч өөрийн хийж байгаа үйл ажиллагаа, үйлдэлдээ хариуцлага хүлээх ѐстой. Зөвлөгч өөрийн хариуцлагаа ойлгосноор ямар ч зөвлөгөөний үед чөлөөтэй бөгөөд ухамсартай сонголт хийх боломжтой болдог. Үйлчлүүлэгчтэй санаа бодлоо хуваалцах эсвэл эсэргүүцэх гэх мэт. Хариуцлагатай байдал нь өөртөө шүүмжлэлтэй хандах байдлыг үүсгэдэг. Энэхүү шүүмжлэл сэтгэл зүйн хамгаалалтын механизм биш харин үйл ажиллагааны үр дүнг нэмэгдүүлэх, зохион байгуулалтыг сайжруулах үр ашигтай эргэх холбоо болж өгдөг.    
 32. 32. Сайн зөвлөгчид тавигдах үндсэн шаардлагууд Тодорхой зорилготой байх Хэт их том зорилго тавих нь амжилтгүй байдлыг бий болгож үүнээс шалтгаалж өөрийгөө хамгаалах механизм гэмтдэг.  Зөв тодорхой зорилго тавиагүйгээс болж ажлаасаа ямар нэг таашаал авдаггүй.  Бүхнийг чадагч, мэдэгч байж чадахгүй гэдгээ зөвлөгч ойлгох ѐстой. Бүгдийг чадна гэсэн гэнэн хийсвэр санаанаас санаачлагагүй, нэгэн хэвийн, бүх зүйлд өөрийгөө буруутай гэж үзэх сэтгэл бий болдог.  Бодит байдал дээр нэг ч зөвлөгч үйлчлүүлэгч бүртэй зөв харилцаа тогтоож, үйлчлүүлэгч бүрт асуудлаа шийдэхэд нь тусалж чаддаггүй.  
 33. 33. Сайн зөвлөгчид тавигдах үндсэн шаардлагууд         Тодорхой зорилготой байх Зөвлөгч төгс болох гэсэн бодит эрмэлзлээсээ салах ѐстой. Ямар ч зөвлөгч ажлаа сайн хийж чадах боловч төгс хийнэ гэж байхгүй. Боломж хязгаарлагдмал гэж үздэггүй зөвлөгч өөрийгөө бусдыг бүрэн ойлгож танин мэднэ гэдэг. Тиймээс зөв зүйл үйлдэл хийхийн оронд өөрийгөө буруутгаж ажил нь үр дүнгүй байдаг. Хязгаарлагдмал гэдгээ ойлгож чадвал гэм буруутай мэдрэмж, таагүй байдлаас зайлсхийж болно. Мөн үйлчлүүлэгчтэй тогтоосон харилцаа илүү бодитой гүн гүнзгий болдог. Эцэст нь өөрийн боломжоо зөв үнэлж чадсанаар зорилгодоо хүрэх боломжтой болдог.
 34. 34. Сайн зөвлөгчид тавигдах үндсэн шаардлагууд       Эмпати- Бусдыг сэтгэлийн хөдөлгөөнөөрөө мэдэрч ойлгох Зөвлөгчийн хувийн ба мэргэжлийн амьдралын хэв маяг хэр их ялгаатай байна түүгээр түүний ажлын үр дүнг тодорхойлж болох талтай. Өөрийн мэдрэмжээ илэрхийлэх, үйлчлүүлэгч юу ярьж байгааг сонсох нь сайн талтай. зан байдлыг байнга тайлбарлаж, түүнийг өөрийн зан байдлын утга санааг илэрхийлэхэд өдөөж өгөх хэрэгтэй. Зөвлөгч зөвлөгөөний үед ярилцлагыг гартаа авах шаардлага үүсдэг ба тодорхой зарим тохиолдолд энэ үүргээсээ зайлсхийж болдог. Амьдралын нэгэн адилаар зөвлөгөөг томъѐогоор удирдах бус харин нөхцөл байдлын хэрэгцээ шаардлага ба өөрийн зөн билэгээрээ удирддаг. Энэ нь сайн зөвлөгчийн нэг чухал тал юм.
 35. 35. Зөвлөгөөний харилцаа холбоог үргэлжлүүлэх дадлууд     Үйлчлүүлэгчтэйгээ нүүр тулан харилцах. Биеийн байрлалын хувьд зөвлөгч, үйлчлүүлэгч хоѐр бие биенээ бүрэн харж байхаар сууна. Энэ нь үйлчлүүлэгчид би тантай хамт байх сонголт хийлээ, тантай ярилцахад бэлэн байна гэсэн санааг илэрхийлж байдаг. Нээлттэй байх. Хөлөө ачих, элгээ тэврэх зэрэг нь хамгаалсан, оролцоогүй, ухарч няцах зэргийг илэрхийлдэг. Харин ийм үйлдэл хийхгүй байх нь зөвлөгч үйлчлүүлэгчийн ярих, нээлттэй байх бүх зүйлийг хүлээж авахад бэлэн байгааг харуулдаг байна.
 36. 36. Зөвлөгөөний харилцаа холбоог үргэлжлүүлэх дадлууд     Аажим аажмаар үйлчлүүлэгчид ойртох, Зөвлөгч үйлчлүүлэгчид ойр байснаар “би тантай хамт байна, таны ярих зүйл надад сонирхолтой байна” гэсэн санааг илэрхийлдэг. Ийм байрлал нь зөвлөгч харилцаанд оролцох сонирхолтой байгааг илэрхийлдэг. Нөгөө талаас үйлчлүүлэгчид хэт хурдан ойртож дөхөх нь түгшүүр төрүүлдэгийг анхаарах хэрэгтэй.
 37. 37. Зөвлөгөөний харилцаа холбоог үргэлжлүүлэх дадлууд Үйлчлүүлэгчтэй нүдээрээ харилцаа холбоо тогтоох  Анхаарал татаж, сонирхолтой байгааг харуулдаг боловч тасралтгүй ширтэх ѐсгүй.  Мөн зөвлөгч харцаа ямар нэг зүйл дээр тогтвортой байлгахгүй байгаа нь үйлчлүүлэгчид өөрөөс нь залхсан мэт сэтгэгдэл төрүүлдэг. 
 38. 38. Зөвлөгөөний харилцаа холбоог үргэлжлүүлэх дадлууд      Үйлчлүүлэгчийг сонсох Хоѐр хүний яриа ихэвчлэн ээлж дараалан ярих байдлаар явагддаг. Сонсох чадвар харилцагчаа үнэн сэтгэлээсээ сонирхож байгаагийн илэрхийлэл болдог. Бусдыг дэмжих, асуудлыг зөвшөөрөх нь тэднийг хэр сонсож чадсан бэ гэдгээс хамаардаг. Ерөнхийдөө хүмүүсийн хоорондын харилцаа сонсгож, сонсож чадах чадвараас хамаардаг.
 39. 39. Зөвлөгөөний харилцаа холбоог үргэлжлүүлэх дадлууд Анхааралтай сонсоход саад болдог хэд хэдэн нөхцөл байдал байдаг:  Үйлчлүүлэгчийн ярьж байгаа зүйл зөвлөгчийн үзэл бодолтой тэр бүр нийлдэггүй учраас зөвлөгч анхааралгүй сонсдог.  Зөвлөгч нарын дунд харилцагчаа төдийлөн сайн сонсоогүй боловч өөрийн дотоод сэтгэлдээ асуулт хариулт, үг яриаг томъѐолсон, урьдчилан таамаглах хэв маяг түгээмэл байдаг.  Өөр хүний талаарх хэрэгцээгүй мэдээллээс зайлсхийх явдал нь мөн анхааралгүй сонсоход нөлөөлдөг. 
 40. 40. Зөвлөгөөний үе шат     Зөвөлгөө өгөх эхний зорилт бол үйлчлүүлэгч хүндрэлтэй байгаа асуудлаа сайн тодорхой харж ойлгоход туслахад оршино. Үүнийг үйлчлүүлэгчид дэмжлэг үзүүлэх байдлаар түүний бодол санаа, мэдрэмжийг анхааралтай сонсч хийнэ. Бас үйлчлүүлэгчийг чадваржуулах хандлагыг ашиглаж хэрэгжүүлнэ.
 41. 41. Зөвлөгөөний үе шат Зөвөлгөөний хоѐр дахь зорилт нь үйлчлүүлэгчид асуудлаа зохицуулах, бэрхшээлийг давж гарахад туслах явдал мөн.  Зөвлөгөөний эцсийн зорилт нь үйлчлүүлэгч өөрчлөлт хийж асуудлаа шийдвэрлэхэд туслахад чиглэнэ. 
 42. 42. Зөвлөгөөний I үе шат  Нэгдүгээр шат: Эхний харилцаа тогтоох /итгэлцэл бүхий харилцаа тогтоох/  Ярилцлагыг эхлэх -мэндлэх, нэрээ танилцуулах, зөвлөгчийн үүргийг товч танилцуулж болно.  Хөнгөн яриа өдөөх  Үйлчлүүлэгчээс ямар учраас зөвөлгөө авахаар ирсэн тухайгаа хэлэхийг хүсэх
 43. 43. Зөвлөгөөний I үе шат Зөвлөгөөний талаар үйлчлүүлэгчийн хүлээлтийг тодруулах  Зөвлөгөө өгөх явцын тухай үйлчлүүлэгчид мэдээлэх  Үйлчлүүлгчид ямар нэг асуулт байгааг тодруулж хариулт өгөх  Үйлчлүүлэгчийн гаднах төрх, зан төлөв, сэтгэл санааны байдал, ярианы өнгө төрхийг ажиглах 
 44. 44. Зөвлөгөөний I үе шат Үйлчлүүлэгчтэй уулзах анхны уулзалтад зөвлөгч онцгой анхаарал хандуулах ѐстой.  Уулзалтын эхний өдөр олон үйлчлүүлэгчтэй байсан ч анхаарлаа хандуулах ѐстой.  Үйлчлүүлэгч зөвлөгөө авахаар ирэхдээ айдас ба итгэл гэсэн хоѐр хүчтэй мэдрэмжтэйгээр ирдэг.  Иймээс зөвлөгч итгэл найдвар төрүүлж, айдсыг багасгах шаардлагатай болдог. 
 45. 45. Зөвлөгөөний I үе шат Анхны уулзалт танилцахаас эхэлнэ.  Өрөөнд анх орж ирэхэд хэр зэрэг итгэлтэй, шийдэмгий эсвэл шийдэмгий бус, тээнэгэлзсэн зэрэг үйлчлүүлэгчийн зан байдлыг алхаагаар нь мэдэж болно.  Зөвлөгч гар барьсан үеэс эхлэн нөхөрсөг, сонирхсон, туслахад бэлэн байгаагаа илэрхийлдэг бөгөөд гар барих нь хоѐр хүнийг нэгтгэж өгч байгаа бэлэг тэмдэг гэж ойлгож болно. 
 46. 46. Зөвлөгөөний I үе шат Зөвлөгч үйлчлүүлэгчийн овог нэрийг асуусны дараа түр зогсолт хийх хэрэгтэй.  Энэ нь анхны уулзалтаас үүсч байгаа айдас түгшүүрийг багасгахад тусалдаг.  Анхны уулзалтын үед үүсэх тайван бус байдал нь үйлчлүүлэгчид зөвлөгөөний үйл явцыг танилцуулсны дараа харьцангуй багасдаг. 
 47. 47. Зөвлөгөөний үе шат Ихэнх үйлчлүүлэгчийн хувьд зөвлөгөөний талаарх мэдлэг дутмаг байдгаас өөртөө итгэлгүй байдаг.  Үйлчлүүлэгч зөвлөгөөг ид шидийн тусламж мэт, зөвлөгчийг шидтэн мэт хүлээж авдаг бол зарим нь өөрийн гэсэн хэв маягтай түргэн тусламж гэж ойлгодог.  Ингэхдээ зөвлөгч бүх хариуцлагыг өөртөө хүлээж үнэн зөв зөвлөгөө өгнө гэдэгт итгэлтэй байдаг.  Иймэрхүү буруу ташаа ойлголт нь зөвлөгөөний талаар нийгэмд тогтсон хандлагын нэг хэсэг байдаг. 
 48. 48. Зөвлөгөөний үе шат Зөвлөгч болон үйлчлүүлэгч хоѐр хэр зэрэг хамтран ажилласнаас зөвлөгөөний үйл явц түүний үр дүн хамаарна гэдгийг зөв тайлбарласнаар үйлчлүүлэгчийн түгшүүр багасдаг.  Түгшүүрийг мөн үйлчлүүлэгчийг тухтай сууж, тайвширахыг хүссэнээр ч багасгаж болно. 
 49. 49. Зөвлөгөөний I үе шат Анхны уулзалтын эхэнд үйлчлүүлэгч өөрөө зөвлөгөөнд хандаж байгаа эсвэл хэн нэгэн хүн түүнийг очихыг зөвлөсөн эсэхийг асуух шаардлагатай.  Ихэнх үйлчлүүлэгчийн хувьд эцэг эх, ойр дотныхон, багш нар нь зөвлөсөн байдаг. 
 50. 50. Зөвлөгөөний I үе шат Хэрвээ үйлчлүүлэгч өөрийн санаачлагаараа ирээгүй бол түүний хувьд зөвлөгөөг эсэргүүцэх магадлал их байна.  Энэ тохиолдолд зөвлөгч сэдэл төрүүлэх үүднээс илүү их чармайлт гаргах шаардлагатай бөгөөд цаашдын уулзалтуудыг ерөнхийд нь тайлбарлах хэрэгтэй болдог. 
 51. 51. Зөвлөгөөний I үе шат       Асуулт зөвлөгчид хамаарна. Нээлттэй асуулт байх ба ямар нэг хязгаарлалтгүйгээр ярих боломжийг үйлчлүүлэгчид олгосон байх ѐстой. Жишээ нь: “Та яриагаа юунаас эхлэхийг хүсч байна”, “Ямар хүндрэлтэй асуудал тулгарсан учраас та наашаа ирсэн бэ”, “Бид юуны талаар ярилцах вэ” гэх мэт.
 52. 52. Зөвлөгөөний I үе шат Үйлчлүүлэгч сэтгэл түгшсэн, ярихад хүндрэлтэй байгаа бол юуны түрүүнд түүний сэтгэл санааны байдлыг асууж туслах эрмэлзэлтэй байгаагаа илэрхийлэх шаардлагатай.  Эхний асуултыг маш сайн бодох хэрэгтэй.  Учир нь үйлчлүүлэгч зөвлөгөөний эхэнд зарим асуултанд хариулахаас зайлсхийдэг. 
 53. 53. Зөвлөгөөний I үе шат    Хэрвээ зөвлөгч олон асуулт тавибал үйлчлүүлэгч түүнээс юу хүсч байгааг ойлгохоо больдог ба ийм тохиолдолд зөвлөгч дахин асуух шаардлагатай болдог. Зөвлөгөөний эхэн үед товчхон хариулт өгч болохуйц асуултаас зайлсхийх хэрэгтэй Үйлчлүүлэгчийн хариулт нь зөвлөгчид өөр бусад асуултын хариултыг олоход тусалж болдог.
 54. 54. Зөвлөгөөний I үе шат Ярилцлагын өмнө лавшруулж асуухаас зайлсхийх ѐстой бөгөөд шаардлагатай гэсэн асуултыг өөртөө хадгалж байх ѐстой.  Ерөнхийдөө ихэнх тохиолдолд үйлчлүүлэгч ярианы явцад өөрөө эдгээрт хариулсан байдаг.  Сүүлд нь яригдаагүй зүйлийг асууж болно.  Ярьж байгаа зүйлийн үнэн эсэхэд эргэлзэх шаардлагагүй бөгөөд эргэлзээ нь үйлчлүүлэгч худал хэлж байгаа тохиолдолд ч гэсэн зөвлөгөөг тасалдуулдаг. 
 55. 55. Зөвлөгөөний I үе шат    Анхны уулзалтын явцад зөвлөгч үйлчлүүлэгчийг анхааралтай сонсож ярианы үндсэн сэдэв, асуудлын хүрээ, хүндрэлийг тодорхойлохыг оролдох ѐстой. Юуны түрүүнд үйлчлүүлэгчийн асуудлыг ойлгох, асуудал үүссэн шалтгаан, энэ асуудлыг шийдэх оролдлого, түүнтэй холбоотой хүндрэл, байж болох хүчин зүйлд анхаарлаа хандуулна.
 56. 56. Зөвлөгөөний үе шат       Зөвлөгч үйлчлүүлэгчийг чөлөөтэй яриулах ѐстой. Ингэхдээ асуудлыг шийдэх гэсэн бүх оролдлого амжилтгүй болсон уу? Асуудлаа юутай холбож үзэж байна вэ? зэрэг асуултыг тавьж болно. Гэхдээ зөвлөгч өөрийн зөвшөөрсөн болон үл зөвшөөрсөн байдлаа үзүүлж болохгүй. Түүнчлэн инээх, үйлчлүүлэгчийн яриаг тасалдуулах зэргээс зайлсхийх ѐстой. Мөн яарч тайлбар, дүгнэлт хийхгүй байх ѐстой.
 57. 57. Зөвлөгөөний I үе шат     Үйлчлүүлэгчийг бүгдийг ярих ѐстой гэж тулгах ѐсгүй. Хэрвээ ямар нэг аргаар үйлчлүүлэгчийг өөрийн амьдрал, харилцаа, мэдрэмжийнхээ талаар илүү их ярихыг тулгавал гадны хүнд нээлттэй байснаасаа айж ичээд дараагийн удаа ирэхгүй байж болно. Анхны уулзалтын үед үйлчлүүлэгч олон асуудлын талаар ярьдаг бөгөөд цорын ганц асуудалтай байна гэж байдаггүй. Хэрвээ үйлчлүүлэгчийн яриаг анхааралтай сонсвол үйл явдал, нөхцөл байдал нь өөр өөр асуудлын талаар ярьж байгааг мэдэж болно.
 58. 58. Зөвлөгөөний I үе шат    Ярилцлагын явцад үйлчлүүлэгчийн давтагдаж байгаа үг ярианд анхаарлаа хандуулах нь чухал. Энэ нь хамгийн хүчтэй хариу үйлдэл, илүү сэтгэлийн хөдөлгөөнийг илэрхийлж байдаг. Дахин давтагдаж байгаа үг, яриа нь өвөрмөц “түлхүүр”-ийн үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд зөвлөгч ярилцлагыг үр дүнтэй явуулахад тусладаг.
 59. 59. Зөвлөгөөний I үе шат Зөвлөгч анхны уулзалтаас эхлэн үйлчлүүлэгч өөрийн асуудалдаа хариуцлага хүлээх тал дээр анхаарах ѐстой.  Зөвлөгч үйлчлүүлэгчийн асуудлыг шүүн хэлэлцэхийг сонирхож байгаа, шийдвэрлэх боломжтой талыг илрүүлсэн тохиолдолд үйлчлүүлэгчтэй хариуцлагыг хувааж болдог. 
 60. 60. Зөвлөгөөний I үе шат Анхны уулзалтын дараа үйлчлүүлэгч гол төлөв зөвлөгчтэй хэдэн удаа уулзах ѐстой талаар асуудаг.  Ийм тохиолдолд зөвлөгч дараах байдлаар тайлбарлах ѐстой.  Таны асуудал шууд үүсээгүй.  Асуудал аажмаар хуримтлагдаж тодорхой хугацаанд та уг асуудлуудтайгаа амьдарч байсан. 
 61. 61. Зөвлөгөөний I үе шат    Асуудлыг шийдэх, асуудалтай тодорхой танилцахын тулд цаг хугацаа шаардлагатай байдаг. Бүтэн жилээр хуримтлагдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд ганцхан цаг зарцуулах нь хангалтгүй гэх мэтээр тайлбарлаж болно. Ийм тайлбар үйлчлүүлэгчид асуудлыг шийдэх нь нэг удаагийн үйлдэл биш бөгөөд хангалттай удаан үргэлжлэх үйл явц гэдгийг ойлгоход тусалдаг.
 62. 62. Зөвлөгөөний II үе шат     Хоёрдугаар шат Үнэлгээ хийх / асуудал, нөхцөл байдлыг тодруулах ба зорилго чигээ тодорхойлох/ Нөхцөл байдлын үнэлгээний зорилго нь үйлчлүүлэгчтэй тогтоосон харилцаагаа гүнзгийрүүлж түүнд юу тохиолдсон талаар ялангуяа нөхцөл байдлын талаар ойлгож мэдэх явдал юм. Хэрэв нөхцөл байдлын үнэлгээ сайн хийгдвэл авч хэрэгжүүлэх арга замууд илүү тодорхой болно. Хэрэв үйлчлүүлэгчийн асуудал түргэн шийдвэрлэх шаардлагатай, хямралтай, яаралтай асуудал биш л бол үнэлгээг алгасч хийж хэрэгжүүлэх ажлын тухай ярьж болохгүй.
 63. 63. Зөвлөгөөний II үе шат Үйлчлүүлэгчийн ярьж байгааг анхааралтай сонсох, гэхдээ чиглүүлж асуулт тавих, системтэй яриулах талаас нь анхаарах  Дэмжлэг үзүүлэх, үйлчлүүлэгчийн бодол санаа, мэдрэмжинд анхааралтай хандах  Үйлчлүүлэгч “хаана байгааг” тодорхойлж эндээс эхлэх  Үйлчлүүлэгчийн өнгөрсөн амьдрал, түүний орчин нөхцөл байдлыг тодруулах  Үйлчлүүлэгчид тохиолдсон зүйл яагаад болсон. 
 64. 64. Зөвлөгөөний II үе шат       Юу болоод байгаа, өөр юу болж байна. Tнэ нь хэр удаж байгаа? Үйлчлүүлэгч юу хүсч байгаа? Үйлчлүүлэгчийн нөхцөл байдлын цаана ямар ерөнхий дүр зураг байна? Үйлчлүүлэгчийн жендер, соѐл, уламжлал, нийгэм эдийн засгийн статус нөхцөл байдал ямар байна? Зөвөлгөөний зорилго үр дүн юу вэ?
 65. 65. Зөвлөгөөний II үе шат Хүмүүсийн асуудал түүний мэдрэмж, үзэл санаа, хүсэл тэмүүллийн цогцоос үүсдэг.  Иймээс хүн өөрийнхөө амьдралын хэв маяг, харилцаа, дотоод чиг хандлагаа өөрчилснөөр асуудлаа шийдэж болдог.  Амьдралын нэг хүрээнд хямрах нь бусад хүрээнд ч зөрчил үүсгэдэг.  Ингэхээр зөвхөн нэг асуудлын талаар ярих боломжгүй байдаг. 
 66. 66. Зөвлөгөөний II үе шат  Асуудал бүр нь ойлгомжтой, нийтлэг    талуудтайгаас гадна дахин давтагдашгүй байдаг учраас хувь хүний хандлагыг зайлшгүй шаарддаг. Энэ утгаараа асуудал бүрийг шийдэх ямар нэг дүрэм журам байдаг гэдэгт итгэх нь алдааг үүсгэж болно. Тухайн тохиолдол бүрт зөвлөгөө бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц шинжтэй бөгөөд үйлчлүүлэгч бүрийн амьдралыг тус бүрд нь ойлгохыг шаарддаг. Зөвлөгөөний явцад яригдаж байгаа бүх асуудал өөрийн гэсэн түүхэн хөгжилтэй байдаг.
 67. 67. Зөвлөгөөний II үе шат Зөвлөгч үйлчлүүлэгчийн асуудалтай танилцсанаар өдөр тутам үүсч байгаа, оршиж байгаа эдгээр асуудлыг гүн гүнзгий тайлбарлах шаардлагатай болдог.  Үйлчлүүлэгч зөвлөгч дээр ирэхийнхээ өмнө өөрийн асуудлыг бие даан шийдэх гэж оролдсон байдаг бөгөөд ийм оролдлогууд болон түүний үр дүнгийн талаар зөвлөгч зайлшгүй мэдэх хэрэгтэй.  Өөрийн хүчээр асуудлыг шийдэх гэсэн нь амжилтанд хүрээгүй бол үүнийг асуудлын гол шалтгаан гэж үзэх тохиолдол нэлээд байдаг. 
 68. 68. Зөвлөгөөний II үе шат Асуудал бүр өөрийн гэсэн гүн гүнзгий үндэслэлтэй гэдгийг мартаж болохгүй.  Хэрвээ асуудлыг өнгөцхөн ойлгож авч үзвэл үүсэл болон одоогийн байдлыг дутуу үнэлэх аюултай.  Асуудлын шатлалыг яаж тогтоох вэ?  Юуны түрүүнд үйлчлүүлэгчийн амьдралд хэр их хангагдаагүй хэрэгцээ, хүрээгүй зорилго байгааг тодорхойлох нь чухал.  Дараа нь ямар хэмжээнд зорилгын хэрэгжих боломж хаагдаж, хэрэгцээ үгүйсгэгдсэнийг тогтоовол зохино. 
 69. 69. Зөвлөгөөний II үе шат Түүнчлэн уг асуудлууд хичнээн хугацаанд үргэлжилж байгааг мэдэх хэрэгтэй.  Хэрвээ асуудал удаан хугацаанд үргэлжилсэн бол үйлчлүүлэгч үр дүнд хүрээгүй боловч үүнээс гарах маш олон аргуудыг хэрэглэсэн байж болно.  Үйлчлүүлэгч өөрөө асуудлын эх үүсвэрийг юу гэж ойлгож байгаа нь нэн чухал байдаг.  Хэрвээ ойлголт буруу бол үйлчлүүлэгч бодит байдалд тохирохгүй, асуудлыг улам хүндрүүлж байгаа олон тооны тайлбар гаргаж ирдэг. 
 70. 70. Зөвлөгөөний III үе шат     Гуравдугаар үе шат Үйлчилгээ үзүүлэх /нөхцөл байдлын үнэлгээг хэрэгжүүлэх/ Зөвлөгч авч хэрэгжүүлж болох нийгмийн ажлын үйлчилгээ интервенцүүд: Дэмжлэг үзүүлэх – үйлчлүүлэгч ганцаараа биш юм байна гэдгээ ойлгоход тусална. Санаа зовж байгаа зүйлийг арилгах, ачааллыг багасгах – өөрөөсөө халах, салах, орхих зүйлийг нь хэрэгжүүлэхэд нь туслах
 71. 71. Зөвлөгөөний III үе шат Ойлголтыг дээшлүүлэх –асуудал нөхцөл байдлаа ойлгох, тодруулах, өөр өнцгөөс харахад нь туслах  Бэрхшээлийг давах асуудлыг зохицуулахад туслах – бүх асуудлыг шийдвэрлэж, засаж болохгүй хэдий ч асуудалтай ч гэсэн өөрийнхөө амьдралыг аваад явах чадварыг олгох  Асуудлыг шийдвэрлэх өөрчлөлт хийх – үйлчлүүлэгч нөхцөл байдлаа өөрчлөх чадавхийг олгох /Бүх асуудлыг шийдвэрлэх боломжгүй учраас зарим тохиолдолд асуудал шийдвэрлэх арга хэрэглэх боломжгүй байдаг./ 
 72. 72. Зөвлөгөөний III үе шат      Асуулт тавих нь Үйлчлүүлэгчийн талаар мэдээлэл авах, түүнийг өөртөө анализ хийхэд бэлдэхийн тулд ухаалаг асуултууд зайлшгүй хэрэгтэй. Асуултыг хаалттай болон нээлттэй гэж ангилдаг. Хаалттай асуултыг тодорхой мэдээлэл авахын тулд ашигладаг бөгөөд хариулт нь гол төлөв зөвшөөрсөн болон эсэргүүцсэн 1-2 үгэнд багтсан байдаг. Нээлттэй асуултууд нь үйлчлүүлэгчийн амьдралын талаарх мэдээлэл авахаас гадна мэдрэмжээ шүүн хэлэлцэх боломж олгодог.
 73. 73. Зөвлөгөөний III үе шат        Нээлттэй асуултын жишээ: “Та өнөөдөр юунаас эхэлж ярихыг хүсч байна вэ?”, “Та одоо юу мэдэрч байна вэ?”, “Та юунд гутардаг вэ?” Нээлттэй асуулт нь зөвлөгчтэй өөрийн санаа бодлоо хуваалцах боломж олгодог. Нээлттэй асуулт үйлчлүүлэгчид ярианд хариуцлагатай оролцох, өөрийн нөхцөл байдал, мэдрэмж, үзэл бодол, үнэт зүйл, зан байдал, өөрөөр хэлбэл өөрийн дотоод ертөнцөө судлах боломж бүрдүүлдэг.
 74. 74. Зөвлөгөөний III үе шат Зөвлөгөөний уулзалтын эхэн үед (Та өнөөдөр юунаас эхэлж ярихыг хүсч байна вэ?), (Бидний уулзаагүй өдрүүдэд юу тохиолдсон бэ?)  Үйлчлүүлэгчийн яриаг цааш үргэлжлүүлэх, нэмэлт хийлгэх үед (Яг энэ үед та юу мэдэрсэн бэ?), (Энэ талаар өөр юу хэлэхийг хүсч байна вэ?), (Энэ ярьсан зүйл дээрээ та өөр ямар нэг зүйлийг нэмж чадах уу?) 
 75. 75. Зөвлөгөөний III үе шат      Зөвлөгч асуудлыг илүү сайн ойлгохын тулд үйлчлүүлэгчийг ямар нэг жишээ, тайлбар хийхийг хүсэх үед: Та тодорхой нэг үйл явдлын талаар ярьж чадах уу?, Үйлчлүүлэгчийн анхаарлыг мэдрэмжид төвлөрүүлэх үед: Надтай ярьж байх үедээ та юу мэдэрдэг вэ?, Энэ бүх зүйл тантай тохиолдсоны дараа та юу мэдэрсэн бэ?)
 76. 76. Зөвлөгөөний III үе шат      Үйлчлүүлэгчид асуулт тавих хэд хэдэн зарчим байдаг. Дараах асуултыг тавих боломжтой. Хэн, юу гэсэн асуулт нь баримтад чиглэсэн байдаг. Яаж гэсэн асуулт хүний зан байдал, дотоод ертөнцөд чиглэсэн байдаг. Яагаад гэсэн асуулт зарим тохиолдолд үйлчлүүлэгчийн хамгаалах хариу үйлдлийг бий болгодог учраас зөвлөгөөний явцад ийм асуултаас зайлсхийх хэрэгтэй. Ийм асуултыг тавьсан тохиолдолд гол төлөв хангалттай сөрөг хүчин зүйлүүдээр нөхцөлдсөн өөрийн зан байдлын бодит шалтгааныг бүрэн тайлбарлаж чадахгүй хариултуудыг сонсдог.
 77. 77. Зөвлөгөөний III үе шат Нэг дор хэд хэдэн асуулт тавихаас зайлсхийх хэрэгтэй.  Жишээ нь:  “Та өөрийн асуудлаа юу гэж ойлгодог вэ?  Урьд өмнө та өөрийнхөө асуудлуудын талаар бодож байсан уу?”,  “Та яагаад архи уудаг бас эхнэртэйгээ хэрэлддэг вэ?”  Энэ хоѐр тохиолдлын аль алинд нь үйлчлүүлэгч аль асуултанд хариулах нь тодорхойгүй байдаг. 
 78. 78. Зөвлөгөөний III үе шат Нэг асуултыг янз бүрийн хэлбэрээр асууж болохгүй.  Үйлчлүүлэгчийн хувьд ямар хувилбарт хариулах ѐстой нь тодорхойгүй байдаг.  Энэ тохиолдолд зөвлөгч түгшүүртэй болдог.  Зөвлөгч асуултын яг эцсийн хувилбарыг асуух ѐстой. 
 79. 79. Зөвлөгөөний III үе шат       Үйлчлүүлэгчийн хариултыг асуултаар сөргүүлж болохгүй. Жишээ нь: “Бүх зүйл сайхан болно гэж бодож байна уу?” Харин “Танай гэр бүлийн байдал ямархуу байгаа вэ?” зэрэг нээлттэй асуулт асууж болно. Энэ тохиолдолд үйлчлүүлэгч тодорхойгүй хариултыг өгч болдог. “Дажгүй ээ” Зөвлөгчийн хувьд ийм төрлийн хариултыг дахин тодруулж болдог. “Дажгүй гэдгийг ямар утгаар хэлж байна вэ?” гэж асууж болно. Нэгэн адил ойлголт нь өөр өөр утга санааг илэрхийлж байдаг учраас энэ нь маш чухал байдаг.
 80. 80. Зөвлөгөөний III үе шат Тайвшруулах ба зоригжуулах нь Тайвшруулах ба зоригжуулах техник зөвлөгөөний харилцаа холбоог бий болгож бэхжүүлэхэд маш чухал үүрэгтэй.  Дэмжиж байгаа уур амьсгалыг мэдэрснээр үйлчлүүлэгч өөрийгөө чөлөөтэй мэдэрч, илэрч байгаа түгшүүрээ ойлгож чаддаг.  Нөгөө нэг чухал хэсэг нь үйлчлүүлэгчийг тайвшруулах явдал байдаг.  Үйлчлүүлэгчийг тайвшруулж чадсанаар тэр өөртөө итгэлтэй болж өөрийн зарим нэг талуудаа өөрчилж шинэ зан байдлыг гаргаж ирж чаддаг.  
 81. 81. Зөвлөгөөний III үе шат        Мэдрэмжээ илэрхийлэх нь Үйлчлүүлэгчийн мэдрэмжийн илрэлийг танин мэдэх нь зөвлөгөөний гол чухал техникүүдийн нэг гэхдээ нөгөө талаасаа энэ техник гэхээсээ илүү хоѐр хүмүүсийн хоорондын харилцаанд бий болж байгаа тасралтгүй үйл явц юм. Мэдрэмжээ илэрхийлэх нь үйлчлүүлэгчийн бодол санааг дэлгэрүүлэхтэй нягт холбоотой. Үйлчлүүлэгчийн мэдрэмжийг илрүүлснээр зөвлөгч түүний ярианы субъектив талд анхаарлаа төвлөрүүлж үйлчлүүлэгчийг өөрийн мэдрэмжээ бүрэн дүүрэн, гүн гүнзгий ойлгож мэдрэхэд туслахыг эрмэлздэг. Ингэснээр зөвлөгч нэг ѐсны толь болж үйлчлүүлэгч өөрийн мэдрэмж, үзэл санаагаа харах боломжтой болдог. Мэдрэмж үр дүнтэй илрэх нь үйлчлүүлэгчид зарим тохиолдолд өөрийн сөрөг мэдрэмжээ ойлгох, ингэснээрээ дотоод зөрчлөө шийдэхэд тусалдаг.
 82. 82. Зөвлөгөөний III үе шат        Тайлбарлах нь Бие хүний бүх зүйлс ул мөрөө үлдээдэг. Хүний жижиг хөдөлгөөн хүртэл утга учиргүй, тохиолдлын байна гэж байдаггүй. Бие хүн өөрийгөө үг яриа, дууны өнгө, дохио зангаа, биеийн хөдөлгөөнөөрөө илэрхийлдэг ба зөвлөгч энэхүү сэтгэл зүйн нарийн ээдрээтэй бичгийг “уншиж” чадахаас их зүйл шалтгаалдаг. Зөвлөгчийн тайлбарлал нь үйлчлүүлэгчийн зан байдал, мэдрэмж, хүлээлтэд тодорхой санааг өгч чаддаг ба зан байдал ба хямралын хоорондын шалтгаант холбоог тогтооход тусладаг. Үйлчлүүлэгчийн ярианы агуулга болон утга санаа зөвлөгчийн хэрэглэж байгаа тайлбарлах системийн хүрээнд хувирдаг. Ийм өөрчлөлт үйлчлүүлэгчид өөрийгөө болон өөрийн амьдралын хүндрэлүүдийг шинэ нөхцөл байдалд, шинэ аргаар олж харахад тусладаг
 83. 83. Зөвлөгөөний IV үе шат        Дөрөвдүгээр шат Төгсгөл шат /үнэлгээ хийх, өөр үйлчилгээ мэрэгжилтэнд тодорхойлох, салалт хийх/ Зөвлөгч үйлчлүүлэгчтэй хамтран үйлчилгээний эхэнд тодорхойлж байсан зорилгодоо хүрсэн эсэх, үр дүнгээ үнэлнэ. зорилгодоо хүрэв? Хэрэв зорилгодоо хүрээгүй бол яагаад хэрэгжээгүй, Үйлчлүүлэгийг өөр үйлчилгээ, мэргэжилтэнд шилжүлж тодорхойлох хэрэгцээ байна уу? Хэсэг хугацааны дараа үйлчлүүлэгчийн нөхцөл байдлыг эргэж хянах хэрэгтэй. Иймд зөвөлгөөний дараах үйлчилгээний / 6 долоо хоногийн дараа / төлөвлөгөөг гаргах Үйлчилгээний төгсгөлийг хийж үйлчлүүлэгчид сайн сайхныг хүсэх
 84. 84. Зөвлөгөөний IV үе шат        Үйлчлүүлэгч өөрийн асуудлыг тодорхой ухамсарлаж сонголтоо чөлөөтэй хийдэг болсон үед зөвлөгөөг төгсгөнө. Зөвлөгөөний уулзалтаа зогсоох талаар зөвлөгч, үйлчлүүлэгч хоѐр хамтдаа шийднэ. Сүүлчийн уулзалт гол үр дүнг тодорхойлоход чиглэнэ. Үүнийг үйлчлүүлэгч эхэлж хийвэл сайн байдаг. Үйлчлүүлэгч бодитой үр дүнг тодорхойлох чадвартай. Зөвлөгч үйлчлүүлэгчид зөвлөгөөний явцад болж өнгөрсөн өөрчлөлтийг тодорхой гүн гүнзгий ойлгоход тусалдаг. Тодорхой байдал нь үйлчлүүлэгч болж өнгөрсөн өөрчлөлтийг ухамсартайгаар хүлээн авсныг гэрчилдэг.
 85. 85. Зөвлөгөөний IV үе шат Ерөнхийдөө зөвлөгөө ямар нэгэн эерэг нөлөө үзүүлсэн үү гэсэн асуулт үүсдэг.  Энэ энгийн асуултанд хариулахад амаргүй.  Нэгдүгээрт зөвлөгч өөрийн ажилдаа тодорхой зорилгод хүрэхийн тулд янз бүрийн аргыг ашигладаг.  Иймээс сэтгэл зүйн зөвлөгөөний үр дүнг дүгнэхэд хүндрэлтэй.  Хоѐрдугаарт үр дүн тодорхой хэмжээгээр үйлчлүүлэгчээс хамаардаг. 
 86. 86. Зөвлөгөөний IV үе шат Зөвлөгөө үр дүнтэй байгаа талаар үндсэн мэдээллийг үйлчлүүлэгч өөрөө нөхцөл байдалд дүгнэлт хийснээр өгдөг.  Ийм дүгнэлт тодорхой хязгаартай боловч үнэн зөв байдаг.  Үйлчлүүлэгчийн өөрийн дүгнэлт тодорхой байх ѐстой.  Иймээс зөвлөгчийн нэг чухал үүрэг нь үйлчлүүлэгчид зөвлөгөөний явцад өөрийн амжилтаа тодорхойлоход тусалдаг. 

Асрамж халамжийн газраас хүүхдийг гэрт нь эргэн нэгтгэх

Асрамжийн төвөөс гэр бүлдээ эргэн нэгдэж байгаа хүүхдийг дараах материал бүрдүүлэн хүлээн авна. Үүнд

 1. Эцэг эх, төрөл садангийн өргөдөл
 2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 3. Хорооны хамтарсан багийн нөхцөл байдлын үнэлгээ, хурлын шийдвэр
 4. Асрамжинд өгсөн Дүүргийн засаг даргын захирамж /хуучин /
 5. Асрамжийн төвийн үнэлгээ
 6. Хуучин захирамж цуцлуулсан шийдвэр