Сургалт

[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’2014 он Сургалт’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]

[av_toggle_container initial=’0′ mode=’toggle’ sort=’true’]
[av_toggle title=’Гэр бүлийн боловсролын агуулга, арга зүй’ tags=”]

Download (PDF, 581KB)

Toggle Content goes here
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Гэр бүлд зөвлөгөө өгөх арга зүй’ tags=”]

Download (PDF, 475KB)

Toggle Content goes here
[/av_toggle]
[av_toggle title='”Гэр бүл ба хөршийн холбоо”, ”Амьдралд бэлэн”‘ tags=”]

Download (PDF, 536KB)


[/av_toggle]
[av_toggle title=’“Угийн бичиг хөтлөх нь”’ tags=”]

Download (PDF, 503KB)


[/av_toggle]
[av_toggle title='”Хүүхдийн эерэг аргаар хүмүүжүүлэх нь”‘ tags=”]

Download (PDF, 316KB)


[/av_toggle]
[av_toggle title='”Гарын авлагыг ашиглах арга зүйн сургалт”‘ tags=”]

Download (DOCX, 490KB)


[/av_toggle]
[/av_toggle_container]

[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’2015 аас 2016 оны Сургалт’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]

[av_toggle_container initial=’0′ mode=’toggle’ sort=’true’]
[av_toggle title=’Чадавхи бэхжүүлэх сургалтыг зохион байгууллаа’ tags=”]
“Хүүхдэд ээлтэй Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд Хүүхдийн хөгжил, оролцооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэнүүдийг чадавхжуулах, хүүхдийн оролцоог хянах, үнэлэх аргачлалд сургах зорилготой сургалтыг Дэлхийн зөн Монгол олон улсын байгууллага, Японы хүүхдийг ивээх сангийн Монгол дах хөтөлбөр хамтран 2016 оны 06 сарын 21, 22 өдрүүдэд Цэцэг зочид буудлын сургалтын танхимд зохион байгууллаа.
[/av_toggle]
[av_toggle title=’ Сэтгэлзүйчдийг чадавхижуулах сургалт зохион байгуулагдлаа.’ tags=”]
Сэтгэлзүйчдийг чадавхижуулах сургалт зохион байгуулагдлаа.
Нийслэлийн хэмжээнд хүүхэд, гэр бүлүүдэд анхан шатны сэтгэлзүйн нөхөн сэргээх үйлчилгээ үзүүлдэг дүүргүүдийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төвийн болон халамж асрамжийн төвүүдийн сэтгэл зүйч нарт сэтгэцийн эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудлууд болон хүүхдийн дунд зонхилон тохиолддог сэтгэцийн эмгэгийн талаар болон сэтгэлзүйн зөвлөгөө, оношилгооны шинэлэг арга техникийн талаар мэдээлэл өгөх зорилготой сургалтыг 2016 оны 6-р сарын 20,21-ний өдрүүдэд НХГБХГ-т Анагаахын Шинжлэх ухааны Их сургуулийн Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тэнхимтэй хамтран зохион байгууллаа.
Тус сургалтанд Нийслэлийн хэмжээнд халамж, асрамжийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 18 төв, Дүүргийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төвийн 9 төвийн сэтгэлзүйч 32 сэтгэлзүйч оролцлоо.
Сургалтын явцад сэтгэлзүйчид хүүхдэд сэтгэлзүйн оношилгоо хийх арга зүй, нойрны хямрал, хүүхэд насанд тохиолдох сэтгэл түгших эмгэг, архи, тамхинд донтох эмгэг, сэтгэлийн шалтгаант сэтгэцийн эмгэгүүд зэрэг сэдвүүдээр мэдээлэл авч, онолын мэдлэгийг практик жишээн дээр тайлбарлан ярилцлаа. Үүний үр дүнд сургалтанд оролцсон сэтгэлзүйч нар хүн амын дунд зонхилон тохиолддог сэтгэцийн эмгэгүүдийн шалтгаан, тархалт, өвчтөний ар гэртэй хэрхэн ажиллах талаар онолын болон практик мэдлэгтэй болж, үүнийгээ өдөр тутмын хэрэглээнд ашиглах боломжтой боллоо.
Сургалтанд оролцогсдод гэрчилгээ гардуулж, цаашид сэтгэлзүйчдийг чадавхижуулах сургалтыг шат дараатайгаар зохион байгуулахаар боллоо.
[/av_toggle]
[av_toggle title=’“ИННОВАЦИ ба бүтээмж “сургалт’ tags=”][/av_toggle]
[av_toggle title=’Аз жаргалтай гэр бүл, цуврал лекцүүд зохион байгуулагдаж байна.’ tags=”]
Нийслэлд сар бүр гэр бүлийн өдрийг тэмдэглэхтэй холбоотой нийгмийн хөгжил дэвшилд гэр бүлийн хөгжил боловсролын асуудал нэн тэргүүнд тавигдаж байгаа өнөө үед залуучууд, эцэг эхчүүдэд гэр бүлийн үнэ цэнэ, хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга, өрхийн эдийн засагаа зөв хөтлөх, тулгамдсан асуудлаа зөв арга замаар шийдвэрлэхэд бодит зөвлөгөө туслалцааг үзүүлэх зорилготой “Аз жаргалтай гэр бүл” сэдэвт цуврал лекцийг зохион байгуулж байна.
Эхний лекцыг 2016 оны 04 дүгээр сарын 10-нд “Хайрын харилцааг хөгжүүлэх нь” сэдвээр Олон улсын Улаанбаатарын их сургуулийн гэр бүл судлалын тэнхимын эрхлэгч доктор профессор Б.Оюун-Эрдэнэ уншлаа.
Лекцээр гэр бүлийн гишүүдийн үүрэг хариуцлага, эхнэр нөхрийн эерэг харилцааны талаарх мэдээллийг олон нийтэд хүргэсэн бөгөөд 50 гаруй хүн хамрагдсан.
Мөн лецэнд хамрагдсан хүмүүс багшаас нэмэлт мэдээлэл зөвлөгөө авах хүсэлтээ илэрхийлж байлаа. Ганцаарчилсан зөвлөгөө авах сонирхолтой иргэд нилээд олон байгаа нь харагдаж байсан.
Хан-Уул дүүргийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төвөөс ирсэн хүмүүст хүүхдийн хөгжил, хамгаалал, сэтгэл зүйн болон гэр бүлийн зөвлөгөө мэдээлэл өгөх 3-н булан ажиллуулсан.
Ийнхүү энэ өдрийг үйл ажиллагаа олон хүнд гэр бүлийн зөвлөгөө мэдээлэл өгсөн, гэр бүлийн өдрийг таниулсан үр дүнтэй ажил болсон.
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Хүүхэд бүрт аз жаргал бэлэглэе ‘ tags=”]
“Хүүхэд бүрт аз жаргал бэлэглэе” сэдэвт олон нийтэд гэр бүлийн
боловсрол олгох лекц зохион байгуулсан тухай

2016 оны 04 дугаар сарын 10 Улаанбаатар хот
Нийслэлд сар бүр гэр бүлийн өдрийг тэмдэглэхтэй холбоотой нийгмийн хөгжил дэвшилд гэр бүлийн хөгжил боловсролын асуудал нэн тэргүүнд тавигдаж байгаа өнөө үед залуучууд, эцэг эхчүүдэд гэр бүлийн үнэ цэнэ, хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга, өрхийн эдийн засагаа зөв хөтлөх, тулгамдсан асуудлаа зөв арга замаар шийдвэрлэхэд бодит зөвлөгөө туслалцааг үзүүлэх зорилготой “Аз жаргалтай гэр бүл” сэдэвт цуврал лекцийг зохион байгуулж байна.
2016 оны 04 дүгээр сарын 17-нд лекцыг “Хүүхэд бүрт аз жаргал бэлэглэе” сэдвээр Олон улсын Улаанбаатарын их сургуулийн гэр бүл судлалын тэнхимын багш багш доктрант Б.
Лекцээр эцэг эхийн сурган хүмүүжүүлэх алдаа ба хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга түгээх мэдээллийг олон нийтэд хүргэсэн бөгөөд 30 гаруй хүн хамрагдсан.
Мөн лецэнд хамрагдсан хүмүүс багшаас нэмэлт мэдээлэл зөвлөгөө авах хүсэлтээ илэрхийлж байлаа. Ганцаарчилсан зөвлөгөө авах сонирхолтой иргэд нилээд олон байгаа нь харагдаж байсан.
Хан-Уул дүүргийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төвөөс ирсэн хүмүүст хүүхдийн хөгжил, хамгаалал, сэтгэл зүйн болон гэр бүлийн зөвлөгөө мэдээлэл өгөх 3-н булан ажиллуулсан.
Ийнхүү энэ өдрийг үйл ажиллагаа олон хүнд гэр бүлийн зөвлөгөө мэдээлэл өгсөн, гэр бүлийн өдрийг таниулсан үр дүнтэй ажил болсон.
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Зуслангийн бүлгийн багш нарын сургалт боллоо.’ tags=”]
2016 оны 06-р сарын 04-ны өдөр “Хүүхдийн зусланд зориулсан тогтвортой хөгжлийн боловсролын сургалтын хөтөлбөр, хөтөч”-ийг танилцуулах зорилгоор зуслангийн бүлгийн багш нарын сургалтыг Боловсрол, соёл шинжлэх ухааны яам, Тогтвортой хөгжлийн боловсрол төсөл, Иргэний боловсролын төвтэй хамтран зохион байгууллаа.
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Төрийн албан хаагчийн ёс зүн сургалт ‘ tags=”]
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙ, ХАРИЛЦАА”
СУРГАЛТЫН ИЛТГЭХ ХУУДАС

2016 оны 04 дугаар сарын 08 Улаанбаатар хот
Төрийн удирдлага засаглалын академитай хамтран “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй харилцаа “ сургалтыг 2016 оны 04 дугаар сарын 08-ны өдөр нийслэлийн хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн газрын нийт албан хаагчдад амжилттай зохион байгууллаа.
Төрийн байгууллага дахь харилцаа ёс зүй , байгууллага дахь харилцаа түүний онцлог шинж тэмдэгүүд, харилцааны үйл явц, харилцааны хэлбэрүүд, харилцааны сувгууд,байгууллагын соёл, төрийн албаны тухай зарим сөрөг ойлголтууд, төрийн үйлчилгээний шинэчлэл, төрийн үйлчилгээний альтернатив хэлбэрүүдийг бий болгох, албан хаагчийн шинэ үүргүүд сэдвүүдийн хүрээнд сургалтыг төрийн удирдлага засаглал академийн багш Др. Проф Б. Энхбайгаль, Докторант Отгонтуяа, Лхагвадулам нар сургалтыг заасан.
Сургалтын үр дүнд: Үр өгөөжтэй харилцаа гэж юу болохыг ойлгох, харилцааны үйл явцыг тайлбарлаж чаддаг болох, байгууллагын үйл ажиллагаанд харилцааны ямар үүрэгтэйг мэдэх, харилцааны төрлүүд үүрэг, ач холбогдлыг таних, байгууллагадаа харилцааны сувгийн 3 үндсэн төрлийг тодорхойлж чаддаг болох албан бус харилцааны ач холбогдол үүргийг таньж мэдэх, байгууллагын харилцааны чанарыг сайжруулах арга замуудыг цаашид судлахад шаардлагатай үндсэн мэргэжлийг эзэмшсэн үр дүнтэй сургалт боллоо
DSC_00421
DSC_0019
DSC_0017
[/av_toggle]
[/av_toggle_container]