1. ХТҮГ, НХГБХГазар
  2. ХУДЗДТГазар
  3. Дүүргийн ЕБС, СӨБ
  4. МХүүхдийн Урлан Бүтээх Төв
  5. ДЗОУБХан-Уул салбар
  6. Гүүд нэйборс
  7. Хүүхэд хамгаалал, хөгжлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ТББ-ууд