18527668_777328379109957_4098299397544302653_n

Зорилго:

Хүүхдийн хөгжил оролцоог дэмжих замаар гэр бүл нийгмийн хөгжлийг таатай болгоход чиглэсэн үйлчилгээ, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн, хүүхдийн үндсэн эрхийг хангах төрийн үйлчилгээг хүртээмжтэй, чанартай түргэн шуурхай хүргэж хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг сайжруулах зорилготойгоор ажиллаж байна.

Чиг үүрэг

  • Хүүхэд гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын талаарх бодлого, стратеги, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулж, үр дүнг мэдээллэх, хянах, тайлагнах
  • Дүүргийн хүүхдийн хөгжил оролцоог дэмжих замаар гэр бүл, нийгмийг хөгжлийн таатай орчин болгоход чиглэсэн нөлөөлөл, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх хүүхдийн хөгжлийн шаталсан хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх
  • Дүүргийн хүүхэд гэр бүлийг гэнэтийн аюул, болзошгүй эрсдэл, дарамт хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, нөхөн сэргээх үйлчилгээг өргөжүүлж, хүүхдийн эрх ашгийг хамгаалахад хүүхэд төвтэй гэр бүл, олон нийт, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн харилцааг хөгжүүлэх чиг үүрэгтэй ажиллаж байна.