Байгууллагын бүтэц

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ГЭР БҮЛ ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС БҮТЭЦ

  1. Захиргаа удирдлагын алба
  2. Хамгааллын алба
  3. Хөгжлийн алба
  4. Нийгэм сэтгэл зүйн алба