Танилцуулга

19884472_10208525510127039_4166311246174548561_n

Хан-Уул дүүргийн Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн төв нь Монгол улсын Засгийн газраас хүүхэд гэр бүлийг дэмжих талаар баримтлаж байгаа бодлогын хүрээнд Хан-Уул Дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 02 дугаар сарын 20 ны өдрийн А/10 дугаар захирамжаар тус төвийн дарга Д.Ганбаатарыг томилсоноор төвийн үйл ажиллагаа эхлэж Хан-Уул дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын тэргүүлэгчдийн 2013 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/25 тоот тогтоолоор 10 хүний бүтэц орон тоо нь батлагдсан.
Нийслэлийн засаг даргын 2016 оны А/832 дугаар ахирамжаар Гэр бүл хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс болон өөрчлөгдсөн. Хэлтсийн даргаар О.Мягмарсүрэн ажиллаж байна.
Гэр бүл хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс нь хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын  хууль тогтоомж, Нийслэлийн, Дүүргийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, чиг үүрэг бүхий төрийн үйлчилгээний орон нутгийн байгууллага юм.