ХҮҮХЭД НЭГДҮГЭЭРТ АЯН Хан-Уул эко дүүрэг эко сургууль

Хүүхэд нэгдүгээрт аяны хүрээнд Хан-Уул дүүргийн хүүхдийн холбоо болон ХУД-ГБХЗХХ, Хүүхдийн элч Б.Халиун нарын санаачлагаар хүүхэд ЕБС-иудыг Эко-Орчин бүрдүүлэх Эко булан уриалгыг 118 дугаар сургуулиас эхлүүлээд байна. Дараагийн сургууль болох 32,18 дугаар сургуулиудыг нэгдэхийг уриалж байна.

https://www.youtube.com/watch?v=J4Yag_e-kKk&t=71shttps://www.youtube.com/watch?v=J4Yag_e-kKk&t=71s