Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ая

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын А/334 дугаартай захирамжийн дагуу Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх аяны хүрээнд дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйлдэгдэж байгаа гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, гаралтыг бууруулах, таслан зогсоох, иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд төрийн захиргааны болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд олон нийтийг татан оролцуулах, хороодын хамтарсан багийн ажлыг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд 2017 оны 11 дүгээр сарын 01-ны өдөр ХУД-ийн 9-р хорооны хамтарсан багтай хамтран ГБХЗХХ-ийн хамгааллын албаны ахлах мэргэжилтэн Г.Энхжаргал, хамгааллын мэргэжилтэн Т.Тайванбаатар, Б.Байгалмаа, Цагдаагийн 2 дугаар хэлтийн байцаагч хошууч Б.Батцэцэг нар ерөнхий боловсролын 114 дүгээр сургуулийн ахлах ангийн 110 сурагчдад гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар сургалт хийж, сэтгэл зүйн болон хууль эрх зүйн анхан шатны зөвлөгөө мэдээлэл өгч, гарын авлага материал тараан сурагчдад хууль эрх зүйн мэдээлэл өгч ажилласан.

23157909_1561117913967709_527943402_o

23158034_1561116623967838_60327973_o

23158085_1561116510634516_1130694910_o

23158352_1560963727316461_1205186889_o

23192099_1560963813983119_411954049_o

23262114_1561117140634453_1009450300_ohttp://khanuul.child.gov.mn/wp-content/uploads/2017/11/23157909_1561117913967709_527943402_o.jpg