ГАР БӨМБӨГИЙН ХАМТАРСАН БАГИЙН НӨХӨРСӨНЩГ ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ